Činnost a finance
2016 / 2017

PLÁNOVANÁ ČINNOST Spolku Korunka do konce roku 2016:

- postupné rozjetí projektu Doučování pro děti s výukovým znevýhodněním 

- členská schůze a 'rodičovská kavárna' 

- získávání dalších finančních prostředků na realizaci projektu Doučování formou získávání dotací, darů a pod.

- vytvoření webových stránek

- 1. letenské zpívání koled

SOUČASNÁ FINANČNÍ SITUACE SPOLKU A PLÁN do konce roku 2016

výtěžek z dubnového bazaru 56 218,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

bowling - odměna pro dětské i dospělé pomocníky při bazaru - 2 925,-

zahradní slavnost (náklady na občerstvení, barvy na obličej, gastro potřeby) - 5 187,-

výtěžek ze zahradní slavnosti z příspěvků na občerstvení + 2 180,-

současný stav konta 50 286,-

__________________________________

Tato částka bude použita na projekt doučování dětí s SPU (odměna pro doučující) a na zajištění vedení účetnictví Spolku. Na projekt doučování budou použity i příspěvky členů, případné získané dotace a finanční dary.

S přáním klidného začátku školního roku
Hanka Šišková
(předsedkyně Spolku Korunka)