Jazykové vzdělávání
skupina pro podporu jazykového vzdělávání

Skupina JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pomoc pedagogům jazyků při realizaci projektů - momentálně práce na zapojení naší školy do programu ERASMUS+, podpora spolupráce se zahraničními školami (možnost spolupráce a komunikace se žáky ze zahraničí, podpora výjezdů atp.)Vítáme rodiče se zkušeností v této oblasti, případně bilingvní rodiče se zájmem o spolupráci.

Kontaktní osoba: Hana Šišková (ha.siska@seznam.cz)