Pracovní skupiny
Kvůli efektivitě práce funguje v rámci Spolku Korunka několik pracovních skupin. Každá skupina si sama určuje množství práce, které je schopna pojmout a věnovat se mu. Členové skupiny se scházejí podle svých možností a své aktivity konzultují s Radou Spolku. Pokud zde naleznete skupinu, do níž byste se chtěli zapojit, kontaktujte jejího koordinátora. Stejně tak můžete iniciovat vznik nové skupiny.