Skupina pro multikulturní vzdělávání

SKUPINA PRO MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontaktní osoba: Daniel Soukup (d.soukup@centrum.cz)  

30. 12. 2016 - Multikulturní pracovní skupina zahájila sběr námětů na pořady s multikulturní tématikou pro žáky naší školy, které by měly doplnit multikulturní výuku probíhající na naší škole. Máte v okolí někoho, kdo by mohl našim dětem zajímavou formou předat svoji zkušenost spadající do této oblasti? Prosíme, oslovte ho a v případě zájmu ho odkažte tento dotazník. Vyplněný dotazník zasílejte na d.soukup@centrum.cz    Moc děkujeme.