Zápisy ze schůzí

ZPRÁVA Z 1.ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU KORUNKA

V pondělí 28.11.2016 se ve školní jídelně konala 1. členská schůze Spolku Korunka. Kromě shrnutí činnosti za tento rok (jarní bazar, letní dvorková slavnost, příprava projektu Doučování pro děti s SPU, práce jednotlivých pracovních skupin, příprava žádostí o grant na úpravu dvorku ve spolupráci s vedením školy, prosincové společné zpívání koled 7.12.2016, rozpracování webových stránek Spolku https://spolek-korunka.webnode.cz/) schválila členská schůze plán na příští rok (bazar ve termínu 22.-23.4.2017, letní dvorková slavnost, realizace projektu doučování, získávání financí na již zmíněné i další projekty, činnost pracovních skupin - více informací k jednotlivým pracovním skupinám najdete na spolkovém webu, další zlešování webové stránky, atd.). Dále byli zvoleni zbývající členové Rady Spolku (kromě již zvolené předsedkyně Hany Šiškové a místopředsedkyně Radky Václavíkové) - Věra Zemanová, Tereza Rafoth a Eva Škrabalová, byla schválena Revizní komise Spolku ve složení Milena Plachá, Jana Pantoflíčková a Petra Šenbergerová a jako pokladní Spolku byla schválena Lenka Kýhosová. Účetnictví Spolku povede za velmi umírněnou finanční úhradu účetní Jana Riedlová.

Děkujeme všem jmenovaným za ochotu pracovat pro Spolek Korunka.

Členská schůze odsouhlasila členský příspěvek na šk.rok 2016/17 ve výši 200 Kč. Tato částka je stanovena jako nejnižší možný příspěvek za tento školní rok, členové mohou přispět vyšším členským příspěvkem dle vlastního uvážení.

Příspěvky je možné platit na bankovní účet Spolku Korunka 949 997 2001/5500, zprávu pro příjemce vyplňte následujícím způsobem: celé jméno plátce-člena Spolku, členský příspěvek 2016/17.

Přihlášení členové ať laskavě zaplatí členský příspěvek do 31.12.2016, členové, kteří se budou nově přihlašovat, mají povinnost zaplatit členský příspěvek do měsíce od podání přihlášky. S pozdějším přihlášením se výše ročního členského příspěvku nekrátí.

Členský příspěvek platí každý člen zvlášť, např. pokud se členy Spolku chtějí stát oba rodiče z jedné rodiny, má každý z nich samostatné hlasovací právo na členské schůzi a každý samostatně platí příspěvek (samozřejmě může být členem Spolku jen 1 člen rodiny).