Členství
Jsme spolek otevřený všem novým zájemcům o členství i jejich názorům.

Na šk.rok 2016/17 je stanoven členský příspěvek v minimální výši 200 Kč za člena. Příspěvek můžete zaplatit bezhotovostně převodem na účet Spolku Korunka, do zprávy pro příjemce vyplňte Vaše celé jméno, členský příspěvek 2016/17. Stanovená výše příspěvku je minimální a je možné ji dle vlastního uvážení navýšit. O zaplacení příspěvku nás, prosím, informujte e-mailem na ha.siska@seznam.cz. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné naskenovat a zaslat na tuto adresu, nebo ji odevzdat ve škole k rukám paní zástupkyně Radky Václavíkové, místopředsedkyně Spolku Korunka.  Děkujeme!