Aktuality

Dvorková slavnost 2018

Zveme všechny děti, rodiče, pedagogy a zaměstnance školy na tradiční dvorkovou slavnost, a to ve středu 27.6.2018 od 16-19 hodin na školním dvoře. Dvorková slavnost je chvílí rozloučení se školním rokem, společných setkání, posezení v sousedské kavárně. Děti i dospělé jistě potěší doprovodný program, například workshop jízdy na longboardu, malování na obličej a další. Jako dobrovolné vstupné uvítáme něco dobrého na společný stůl:)
Těšíme se na Vás!

Charitativní bazar 2018

O víkendu 28. - 29. dubna 2018 (So 10.00-17.00, Ne 10.00-15.00) proběhne v prostorách ZŠ Korunovační již 4. ročník charitativního BAZARU.
Pokud máte doma cokoliv, co by ještě mohlo posloužit, například čisté a nepoškozené oblečení, sportovní vybavení, knihy, hračky, kuchyňské vybavení a další kvalitní a nepoškozené předměty, můžete je přinést od úterý 20.03.2018 na vrátnici školy s označemí BAZAR.
Na BAZARU na vás kromě velevýhodných nákupů čeká občerstvení ve vyhlášené bazarové kavárně, dětský koutek a zajímavý program. Díky slosovatelným vstupenkám můžete získat hodnotné ceny od našich sponzorů a vydražit skvělé předměty i zážitky v tiché aukci.
Výtěžek z BAZARU věnujeme na podporu doučování dětí s výukovým handicapem a další aktivity ve prospěch dětí ze ZŠ Korunovační.
Oblečení a předměty, které se během bazaru neprodají, budou ve spolupráci s MČ Praha 7 věnovány sociálně slabým rodinám a seniorům. Charitativní BAZAR se i tento rok koná pod záštitou starosty městské části Praha 7. Děkujeme za podporu.
S případnými dotazy se obracejte na paní L. Kýhosovou, tel. 775 768 007, lenkaky@seznam.cz


Výroční členská schůze Spolku Korunka - 30. 11. 2017


Kondiční cvičení pro všechny

Kondiční cvičení pro všechny začíná již tento čtvrtek 21.9.2017 od 19:15 hod. Přijďte si zacvičit pod profesionálním vedením Martiny Vondrové a podpořit tak Spolek Korunka :-)

Nový školní rok 2017/2018

Milí příznivci Spolku Korunka, na tento školní rok plánujeme např.:

- fotografování prvňáčků první den školy (zdarma)

- rozšíření projektu doučování pro děti s výukovým problémem do dalších tříd a zároveň chceme začít s přípravou na přijímací zkoušky pro 9.třídu (rozšíření projektu nám umožňuje získaná dotace ve výši 40.000Kč od MČ Praha 7, děkujeme)

- pokračování kondičního cvičení pro každého (dospělé a starší děti), čtvrtky od 19.15 v aule školy (včas dáme informaci, kdy budeme začínat)

- pomoc škole se získáváním malých i větších sponzorů na projekt Angličtina s rodilým mluvčím- oslovování rodičů a dalších možných sponzorů- Spolek podpoří projekt Angličtina s rodilým mluvčím částkou 15.000Kč (odsouhlaseno Radou Spolku)

- během podzimu se budeme snažit rozjet pěvecký sbor (řešíme financování, projekt částečně finančně podpořen ze strany MČ Praha 7, děkujeme)

- naplňování projektu Využití Montessori a jiných alternativních pomůcek ve výuce AJ (projekt podpořen MČ Praha 7, děkujeme)

- získávání financí na projekty Spolku a školy (doučování, pěvecký sbor, projekt Zelená laboratoř a další)

- organizace tradičních akcí Spolku - Vánoční zpívání koled, Jarní charitativní bazar, Letní dvorková slavnost

Přejeme všem pokojný a radostný začátek školního roku


za Spolek Korunka předsedkyně Mgr. Hana Šišková

ZPRÁVA O JARNÍM CHARITATIVNÍM BAZARU NA KORUNCE
I přes nepřízeň počasí se víkendový charitativní bazar (22.-23.4.) velmi vydařil. Návštěvnost byla vysoká, příchozí měli možnost dobře a levně nakoupit, občerstvit se skvělými dobrotami v bazarové kavárně a pobavit se zajímavým programem. V sobotu úspěšně proběhla tichá aukce (oběd se starostou vydražil tatínek z naší školy, gratulujeme!), tombola se vykoupila až na dno (šťastným výhercem longboardu je třeťáček z naší školy, gratulujeme!), v neděli jsme na poledne pozvali potřebné rodiny z Azylového domu Otevřené srdce (Pha7), každá rodina dostala voucher na zboží a pozvání na polévku a výborné kakao. Po skončení bazaru si dobrovolníci z řad rodičů, dětí a pedagogů rychle poradili s úklidem. Zbylá polévka (15l) a l svařáku skončilo v Naděždě - veřejné lednici v Kině Oko, kde si ji zájemci během pár hodin rozebrali. Neprodané oblečení a další předměty z bazaru budou ve spolupráci s MČ Praha 7 rozdistribuovány potřebným rodinám a starým lidem z Prahy 7.
Výtěžek bazaru (po odečtení nákladů) je téměř 70 000Kč. Díky těmto prostředkům budeme moci postupně rozšiřovat projekt doučování pro děti s výukovým handicapem do dalších tříd a financovat činnost Spolku Korunka ve prospěch dětí naší školy i v následujícím školním roce.
Děkujeme návštěvníkům, sponzorům, organizátorům, dobrovolníkům z řad rodičů, pedagogů i dětí a ZŠ Korunovační za spolupráci a panu starostovi Janu Čižinskému za záštitu a podporu akce.
Organizátorem bazaru byl Spolek Korunka a Anglická družina ve spolupráci se ZŠ Korunovační.


KONDIČNÍ CVIČENÍ NA KORUNCE
Zveme Vás na pravidelné lekce kondičního cvičení každý čtvrtek 19.15 - 20.15 v aule ZŠ Korunovační. Cvičení je vhodné pro každého. S sebou: podložku na cvičení, vodu, čistou sportovní obuv, pohodlné oblečení a dobrou náladu.
Začínáme ve čtvrtek 2.3. 2017, cena 70Kč na osobu.
Veškerý výtěžek bude věnován Spolku Korunka a bude použit ve prospěch dětí ze ZŠ Korunovační.

Děkujeme lektorce Martině V. za velkorysou podporu Spolku.


DOUČOVÁNÍ DĚTÍ S VÝUKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM
Od 13.2. 2017 jsme začali rozjíždět projekt doučování dětí s výukovými problémy. Základem projektu je individuální přístup doučující pedagožky k dětem, doučování zábavnou formou a úzká spolupráce s rodiči. Rodiče se podílí na financování doučování minimální částkou 30Kč/hod na dítě, převážnou část ceny hodin doučování financuje Spolek Korunka z členských příspěvků, výtěžku bazaru a dalších zdrojů.
Zatím probíhá doučování v 5 skupinách po 5 dětech z prvního stupně. Postupně budeme projekt doučování rozšiřovat na více skupin na prvním i druhém stupni, a to v závislosti na finančních možnostech Spolku a postupně získávaných zkušenostech.


30. 12. 2016 - Multikulturní pracovní skupina zahájila sběr námětů na pořady s multikulturní tématikou pro žáky naší školy, které by měly doplnit multikulturní výuku probíhající na naší škole. Máte v okolí někoho, kdo by mohl našim dětem zajímavou formou předat svoji zkušenost spadající do této oblasti? Prosíme, oslovte ho a v případě zájmu ho odkažte tento dotazník. Vyplněný dotazník zasílejte na d.soukup@centrum.cz          Moc děkujeme.