Fundraising

Skupina fundraising
Vyhledáváme zdroje financí pro naši školu (sponzoring, nadace, fondy, sbírky...). Úspěch naší práce přímo ovlivňuje to, co bude možné realizovat v rámci ostatních skupin.
Vítáme pomoc zejména těch rodičů, kteří mají zkušenosti v oblasti fundraisingu.

Kontaktní osoba: Hana Šišková (ha.siska@seznam.cz)