Zdravá strava

Skupina ZDRAVÁ STRAVA

Spolupracujeme se školní jídelnou nad tématem svačin, obědů atp., řešíme nabídku sortimentu automatu, využití školní kuchyňky apod. 

Vítáme zapojení rodičů kulinářsky zaměřených.S vedoucí školní kuchyně paní Štekrovou je domluvena možnost organizovaných placených ochutnávek obědů pro rodiče. Ochutnávky poskytnou možnost pravidelně ochutnávat jídlo, které naše děti dostávají, ale také získat představu o atmosféře ve školní jídelně při běžném provozu. Skupina ochutnávačů bude mít možnost o průběhu pravidelných ochutnávek podat krátkou informaci na webu školy. Paní Štekrové děkujeme za vstřícnost a ochotu ke spolupráci.

Kontaktní osoba: Hana Šišková (ha.siska@seznam.cz)