Spolek pro rodiče dětí ze ZŠ Korunovační a pro všechny, kteří se cítí být přáteli ZŠ Korunovační

Spolek Korunka sdružuje rodiče žáků, zástupce a přátele školy ZŠ Korunovační, kteří se snaží rozvíjet kulturní a společenský život školy, podporovat její vzdělávací činnost, vyhledávat finanční zdroje a zlepšovat podmínky a prostředí pro výuku a jinou činnosti školy. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, dotace a příjmy z různých společenských akcí. Členství ve Spolku není povinné, naše aktivity můžete podpořit různými způsoby od osobního zapojení při pořádání akcí až po sponzoring či sdílení na FB. Přivítáme Vaši pomoc, ať již bude jakákoli.

Transparentní účet č. 9499972001/5500
Děkujeme za členský příspěvek v min. výši 200Kč na člena za školní rok i za jakýkoli další příspěvek. Pro informace o členství ve Spolku Korunka a členskou přihlášku klikněte na Možnosti spolupráce/Členství. Svým příspěvkem nám pomáháte realizovat projekty ve prospěch zkvalitnění prostředí školy, výuky i k utužení dobrých vztahů mezi dětmi, rodiči, školou i veřejností.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky