Sponzoring
Práci Spolku můžete Vy či Vaše firma kdykoliv podpořit jakoukoliv částkou, jednorázově nebo trvalým příkazem na transparentní účet Spolku č. 9499972001/5500 vedený u Raiffeisenbank. Peníze budou vždy použity ve prospěch žáků ZŠ Korunovační. Kvůli individuálním možnostem sponzoringu (např. zapůjčení skákacího hradu :) na akci Spolku, poskytnutí různých služeb - grafických, tiskařských, kuchařských atp. na jednotlivé akce Spolku) nás prosím kontaktujte na emailové adrese ha.siska@seznam.cz. Poskytnutím finančního daru Spolku si navíc můžete zajistit úlevy na daních. U fyzických osob lze snížit základ daně až o 10%, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, si mohou snížit základ daně v úhrnu až o 5% za poskytnutí finančního daru ve výši alespoň 2 000 Kč. Pro daňové účely Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru za uplynulý kalendářní rok. Přivítáme Vaši pomoc, ať již bude jakákoli. Moc děkujeme!